Turfpoortstraat 27 1411 ED Naarden   Stip   Tel. 035 – 5447153
Gevestigd in Het Spaanse Huis
Facebook
Mededelingen

Hoe het begon

Drijvende kracht achter het museum is de heer René Pas. Al ruim dertig jaar is hij een fervent verzamelaar van weegschalen, een hobby die is voortgekomen uit zijn werk. Via zijn bedrijf in weegschalen vergaarde hij steeds meer bijzondere exemplaren. Hij werd lid van de Verenging van Verzamelaars van Maten en Gewichten en zijn verzameling maten en gewichten groeide door. In 1985 kwam hij op het idee om een museum in Naarden te beginnen.

 

René Pas was overigens niet de enige Naarder die weegschalen verzamelde. De heer H. Buter had dezelfde hobby. Samen hebben zij in 1991 een Stichting opgericht met als doel beide verzamelingen onder te brengen in een museum. De eerste kans voor het Spaanse Huis deed zich in dat zelfde jaar voor, helaas lukte het toen niet. Nu, twintig jaar later, is het wel gelukt. Enkele jaren geleden is de heer Buter overleden en nam de heer Pas de collectie van de erven over, met de belofte deze ooit in een museum onder te brengen. De uitgebreide tentoongestelde collectie balansen, weegschalen, gewichten, lengte- en inhoudsmaten, en een bibliotheek en archief over wegen en meten is uniek in Nederland.